اکستروژن پروفیل –  پنل (پانل) – دیوارپوش 

شامل:

۱. خط تولید کامل پروفیل در و پنجره یوپی وی سی (UPVC) دوجداره

۲. خط تولید کامل دیوارپوش و پانل های سقف و دیوار و تایل های ۲۰ – ۳۰- ۶۰ سانتیمتر

۳. خط تولید پروفیل های چوب پلاستیک

۴. خط تولید انواع نبشی، ریل پرده، قرنیز چوب پلاستیک، فوم و پی وی سی

۵. خط تولید انواع داکت ها و کانال های برق و مخابراتی و شبکه

دیدگاهمان برای اکستروژن پروفیل تنها به ماشین آلات یا قالب محدود نشده است، بلکه بر روی طراحی کل فرایند اکستروژن نه تنها شامل احتیاجات محیطی تولید کننده بلکه همچنین شامل افرادی که در آن محیط مشغول به کار هستند، متمرکز شده است.بر اساس این مفهوم، ما همیشه در طراحی و یافتن یک شکل نه تنها برای ایفا کردن نقش بلکه برای بهینه سازی تجربه کاری در تولید نیز پیشرو هستیم.

آستروپلاست  و آسترونکست آخرین نسل ماشین آلات اکستروژن بر اساس ایده رضایت بخشی مفهوم حط ادغام شده ای که کلیه احتیاجات اکستروژن پروفیل مدرن را برآورده کند، تحقق بخشیده است.استفاده نتیجه بخش از قطعات استاندارد، مفهوم های طراحی های نوآورانه و نهایت انعطاف پذیری ماشین آلاتمان ر ا به  یکی از پیشروان خطوط تولید اقتصادی و تکنولوژیکی بدل کرده است. آخرین نسل خطوط اکستروژن آستروپلاست و آسترونکست به صورت جداگانه طراحی نشده است بلکه به عنوان یک مجموعه خانواده به هم پیوسته و قابل تعویض از ماشین آلات ساخته شده اند. بر اساس اصول طراحی مدرن  و تجربیات عملی ژرف به یک مفهوم عمیقی سوق پیدا میکنیم که نه تنها فقط بهترین قیمت و کارآیی  را ارائه کنیم بلکه سود بلند مدت برای تولید کننده را به ارمغان آوریم.

 Line 1

 

مهندسی شده برای کیفیت – طراحی شده برای سبک

Back to Top

Follow us on Twitter to receive updates regarding network issues, discounts and more.
2019 © خط تولید پروفیل یو پی وی سی- اکسترودر تک و دوماردون – اکستروژن لوله و پروفیل و سیستم کامپوندینگ بازیافت مواد – سیلندر و ماردون دستگاه تزریق و اکسترودر. Powered by Wordpress. Theme by Serifly.