قالب پروفیل فومی

با همکاری یک شرکت قدیمی شیمیایی اروپایی، اکنون میتواند پروفیل PVC فومی بسط داده شده را با چگالی کمتر یعنی از 0/7g/cm³  به 0/4g/cm³ و با دو برابر سرعت اکستروژن قدیمی پیشنهاد کند. با پتنت تکنولوژی کواکستروژن پروفیل، میتوانیم مقاومت پوشش و ظاهر سطح پروفیل را برای ساخت محصولات با پایداری بیشتر بهبود بخشیم.

foam foam3

Back to Top

Follow us on Twitter to receive updates regarding network issues, discounts and more.
2019 © خط تولید پروفیل یو پی وی سی- اکسترودر تک و دوماردون – اکستروژن لوله و پروفیل و سیستم کامپوندینگ بازیافت مواد – سیلندر و ماردون دستگاه تزریق و اکسترودر. Powered by Wordpress. Theme by Serifly.