قالب پروفیل فومی

با همکاری یک شرکت قدیمی شیمیایی اروپایی، اکنون میتواند پروفیل PVC فومی بسط داده شده را با چگالی کمتر یعنی از 0/7g/cm³  به 0/4g/cm³ و با دو برابر سرعت اکستروژن قدیمی پیشنهاد کند. با پتنت تکنولوژی کواکستروژن پروفیل، میتوانیم مقاومت پوشش و ظاهر سطح پروفیل را برای ساخت محصولات با پایداری بیشتر بهبود بخشیم.

قالب پروفیل فوم

قالب پروفیل فوم

 

قالب پروفیل فوم

قالب پروفیل فوم

قالب پروفیل فوم

قالب پروفیل فوم

Back to Top

2021 © همه حقوق این وبسایت برای شرکت آسترونکست محفوظ میباشد